Tel : 033-003159
090-953-4353 (ผู้จัดการ)

“ปลอดภัยอย่างมีมาตรฐาน บริการอย่างมืออาชีพ”

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เทมส์วอล์คเอ็นเนอยี จำกัด

บริษัทประกอบธุรกิจด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นครบวงจรด้วยความรับผิดชอบ ยึดหลักธรรมภิบาล มีระบบการจัดการที่ดี   และมีความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทำให้ปัจจุบัน บริษัท เทมส์วอล์คเอ็นเนอยี จำกัด เป็นบริษัทอุตสาหกรรมน้ำมันชั้นนำ

บนปรัชญาในการทำธุรกิจที่ว่า บริษัทจะเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ผลิตสินค้าคุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน  ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงมีปณิธานและพันธกิจ ในการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค ผ่านสินค้าที่มีคุณภาพ

สถานีบริการ Super ผู้ให้บริการด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นครบวงจรด้วยมาตรฐานและคุณภาพสากลทุกผลิตภัIฑ์ จึงเปี่ยมด้วยพลังที่ขับเคลื่อนองค์กรและธุรกิจของท่านให้มุ่งทะยานสู่เป้าหมายสูงสุด